top of page
Search

Power of Dowsing Science - Marathi

डाऊझिंग विषयासंबंधी प्राथमिक माहिती [लोलकविज्ञान व वास्तुभूमिदोष निदानशास्त्र]


आधुनिक विज्ञानशास्त्रामध्ये मानसशास्त्र,

मेंदूवर्तनशास्त्र यांचे विशेष स्थान आहे. या शास्त्रांच्या

अभ्यासामध्ये मानवी बुद्धिमत्तेचा अभ्यास विविध अंगांनी

केला जातो. IQ, EQ व SQ या बुद्धिमत्तेच्या विविध

पातळ्यांचा अभ्यास 'हॉवर्ड गार्डनर' या मानसशास्त्रज्ञाने

अतिशय सखोलपणे करून बहुविध बुद्धिमत्तेची संकल्पना

प्रथम जगापुढे आणली.

195 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page