top of page
Search

Bhumi Dosh Nidan Shastra - Marathi

वास्तुशास्त्राची रचना करताना अनेक क्रषींनी गहन विचार

केलेले अनेक ग्रंथ लिहिले. त्या ग्रंथात उत्तर-भारतात

विश्वकर्माप्रकाश, समंरागण सूत्रधार तर दक्षिण भारतात

मानसारम्‌, मयमतम्‌ हे ग्रंथ प्रामुख्याने प्रमाण ग्रंथ होते. त्यात

वास्तुकर्म, वास्तुमंगल, वास्तुहोम वास्तुपरीक्षा, भूमिचयन,

द्वारनियम, वृक्षारोपण, पदविन्यास, यासंबंधीची मते, सिध्दांत व

पद्धती विषद केल्या आहेत.

115 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page